Vores værdier, aktivisme og mission

Vi tror på, at is kan ændre verden. Vi har en progressiv, upartisk social mission, der søger at opfylde menneskelige behov og eliminere uretfærdigheder i vores lokale, nationale og internationale samfund ved at integrere disse hensyn i vores daglige forretningsaktiviteter.

Vores værdier

Vi elsker at lave is—men at bruge vores virksomhed til at gøre verden til et bedre sted giver vores arbejde mening. Med udgangspunkt i vores kerneværdier søger vi i alt, hvad vi gør, på alle niveauer af vores forretning, at fremme menneskerettigheder og værdighed, støtte social og økonomisk retfærdighed for historisk marginaliserede lokalsamfund, og beskytte og genoprette jordens naturlige systemer. Med andre ord: Vi bruger is til at skabe forandring i verden.

Menneskerettigheder og menneskelig værdighed

Vi har forpligtet os til at respektere alle menneskers ret til at leve med frihed, sikkerhed, selvværd og ytrings- og protestfrihed, og til at have mulighed for at sørge for deres egne behov og bidrage til samfundet.

Social og økonomisk retfærdighed

Vi har forpligtet os til at opnå lighed, muligheder og retfærdighed for lokalsamfund over hele kloden, der historisk set har været marginaliserede, og anerkender, at dette er forbundet med rimelige levevilkår, der gør det muligt for enkeltpersoner, familier og lokalsamfund at trives.

Miljøbeskyttelse, restaurering og regenerering

Vi har forpligtet os til en positiv, livgivende miljøpåvirkning, der genopretter forringede naturlige miljøer og muliggør øget mangfoldighed og righed af økosystemer.

Vores mission

Ben & Jerry's er grundlagt på og engageret i en bæredygtig virksomhedskultur med fokus på forbundet fremgang. Det centrale i Ben & Jerry's mission er troen på, at alle tre dele af missionen skal trives lige godt på en måde, der giver dyb respekt for enkeltpersoner i og uden for virksomheden, og som støtter de lokalsamfund, de er en del af.

Vores produktmission driver os til at lave fantastisk is—for isens egen skyld.

At fremstille, distribuere og sælge is og euforiske sammensætninger af den fineste kvalitet med en fortsat forpligtelse til at indarbejde sunde, naturlige ingredienser og fremme forretningsmetoder, der respekterer jorden og miljøet.

Vores økonomiske mission beder os om at lede vores virksomhed med henblik på bæredygtig økonomisk vækst.

At drive virksomheden på et bæredygtigt økonomisk grundlag med rentabel vækst, øget værdi for vores interessenter og udvidede muligheder for udvikling og karrierevækst for vores medarbejdere.

Vores sociale mission forpligter os til at bruge vores virksomhed på innovative måder til at gøre verden til et bedre sted.

At drive virksomheden på en måde, der aktivt anerkender den centrale rolle, som erhvervslivet spiller i samfundet, ved at tage initiativ til innovative måder til at forbedre livskvaliteten på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Mere om virksomheden

Fred, kærlighed og is | Ben & Jerry's

Hvordan vi driver virksomhed

Vi driver vores virksomhed ud fra en forbundet fremgangsmodel, som betyder, at når Ben & Jerry's oplever fremgang, gør de interessenter, der er forbundet med vores virksomhed, det også.

Lær mere om hvordan vi driver virksomhed