Vores progressive værdier

Vi fører an med progressive værdier i hele vores virksomhed og søger at opfylde menneskelige behov og eliminere uretfærdigheder i vores lokale, nationale og internationale samfund.

Vi har en progressiv, upartisk social mission, der søger at opfylde menneskelige behov og eliminere uretfærdigheder i vores lokale, nationale og internationale samfund ved at integrere disse hensyn i vores daglige forretningsaktiviteter.

  • Kapitalismen og den rigdom, den producerer, skaber ikke lige muligheder for alle. Vi erkender, at kløften mellem rig og fattig er større end på noget andet tidspunkt siden 1920'erne. Vi stræber efter at skabe økonomiske muligheder for dem, der er blevet nægtet dem, og at fremme nye modeller for økonomisk retfærdighed, der er bæredygtige og kan kopieres.
  • Fremstillingen af produkter skaber per definition affald. Vi stræber efter at minimere vores negative indvirkning på miljøet.
  • Dyrkningen af fødevarer er alt for afhængig af brugen af giftige kemikalier og andre metoder, der ikke er bæredygtige. Vi støtter bæredygtige og sikre metoder til fødevareproduktion, der reducerer miljøforringelse, opretholder jordens ydeevne over tid og støtter den økonomiske levedygtighed for familiebrug og landbosamfund.
  • Vi søger og støtter fredelige måder til at opnå fred og retfærdighed. Vi mener, at offentlige ressourcer bruges mere produktivt ved at opfylde menneskelige behov end ved at bygge og vedligeholde våbensystemer.