Skip to main content

Global opvarmning. Klimaforandring. Klimaretfærdighed.
Hvad betyder det alt sammen?

Vi lever i en verden, hvor effekterne af klimaforandringerne i stigende omfang er virkelige; fra den smeltende indlandsis til rasende skovbrande kan man ikke længere benægte, at den menneskeskabte kvælstofforurening påvirker vores skrøbelige planet. De videnskabelige beviser er klare; den globale opvarmning findes, og den påvirker allerede folk rundt omkring i verden. Spørgsmålet er, hvad vi vil gøre ved det?

Læs mere

Effekten på vores planet og dens beboere:

Hvert eneste år ser vi forandrede mønstre for nedbør, herunder mere intense regnbyger rundt omkring i verden, dramatiske forandringer på Nordpolen, ændringer i landbrugets vækstsæsoner og stigende vandstande og forsuring af havene. Visse af disse ændringer i vores klima vil have dramatiske, økologiske og sociale konsekvenser. Den grusomme ironi ved klimaforandringerne er, at befolkningen i udviklingslandene der har mindst råd til at tilpasse sig klimaforandringerne, er dem , som kommer til at betale den dyreste pris for 200 års industrialisering og forurening fra den udviklede verden. Det er virkelig et problem i klimaretfærdigheden.

 

Løsninger:

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi påbegynder en drastisk ændring af de globale drivhusgasudledninger - og at vi gør det på en måde, så vi på retfærdig vis deler byrder og risici ved klimaforandringerne blandt alle verdens lande. I sidste ende skal vi bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og udvikling fra naturlig ressourceudvinding og udtømning.

Der er ingen hurtige løsninger på klimaforandringer, men vi ved, hvad vi må gøre. Vi skal:

 • Undgå fossile brændstoffer
 • Øge vedvarende energikilder
 • Sætte en pris på kvælstofforurening
 • Samarbejde med udviklingslandene omkring investering i vedvarende energi

Hvad betyder det for Ben & Jerry's?

Ben & jerry's har i mange år kæmpet for klimaretfærdighed og for at finde måder til at reducere den miljømæssige påvirkning, vores forretning har. I 2002 lancerede vi et kvælstofudligningsprogram for vores Vermont-produktionsfaciliteter. I 2007 kørte vi vores første globale opvarmningskampagne i samarbejde med Dave Matthews Band. Vi investerede tidligt og gør det ofte i energibesparelser på alle vores produktionsanlæg, i logistikkæden, og i vores Scoop Shops for at øge energibesparelserne og mindske vores kulstoffodspor.

Læs mere 

Næsten alle virksomheder har udslip af drivhusgasser i forbindelse med deres drift, og det inkluderer Ben & Jerry's. Vi er afhængige af landbruget til vores hovedingredienser, især mælkeprodukter, for at fremstille vores produkter, lastbiler til transport af vores færdige produkter og frysere til at holde vores is kolde. Vi kender vores samlede CO2 belastning, og vi arbejder over alt i organisationen på at nedbringe den. Vi arbejder sammen med bønderne om at reducere udslip af methangasser fra gårdene, vi skiftede til renene, grønnere frysere i USA, og vi byggede vores Chunkinator på vores hollandske fabrik, der hjælper med at strømforsyne fabrikken vha biprodukter fra isfremstillingen. Vi ved også, at det vi har gjort, ikke er nok, og at vi må gøre mere. Vi gør fremskridt inden for dette hvert år og rapporterer om det i vores sociale og miljømæssige bedømmelse(SEAR). Læs mere om de skridt vi tager, for at reducere vores samlede CO2-belastning og om vores plan om at opnå en 100 % ren energi på alle vores anlæg i USA inden 2020.

SLUT DIG TIL KLIMABEVÆGELSEN!

De over 3,5 millioner borgere fra hele verden der skrev under på Avaaz-petitionen, som opfordrede verdens ledere til at skride til klimamæssig handling på FN's klimatopmøde (COP21), spillede en stor rolle i at få 196 lande til at underskrive den skelsættende klimaaftale i Paris. Disse lande har forpligtet sig til at holde den globale opvarmning under 1,5 grader celsius.

Og nu begynder det virkelige arbejde. Nu er tiden kommet, hvor presset skal holdes oppe på vores verdensledere, så de gør fremskridt mod en hurtig overgang til 100 % ren energi og møder de ambitiøse mål, der vil føre til en grønnere og renere fremtid. Læg din stemme til de millioner af mennesker, der kræver klimamæssig handling og underskriv petitionen i dag!

 

skriv under nu!

  

Ofte stillede spørgsmål:

 • Hvad er Ben & Jerry's holdning til klimaforandringerne?

  De er i den grad virkelige. Det sker lige nu. For os handler det ikke kun om isbjørne og iskapper, det handler om mennesker og det er et spørgsmål om økonomi og social retfærdighed.

  Vi har altid været engageret i at minimere den negative indvirkning, som vores virksomhed har på miljøet. Vi har investeret i energieffektivitet og reduktion af spild på vores produktionsanlæg, installeret bio-rådnetanke, der omdanner affald til ren energi på vores europæiske produktionsfacilitet og bruger kun FSC-karton (Forest Steamship Council) til emballagen.

 • Hvorfor bekymrer Ben & Jerry's sig om klimaforandringerne?

  Som fødevarevirksomhed er mange af vores partnere i vores værdikæde, herunder Fairtrade-leverandører fra den sydlige halvkugle, i reel fare på grund af en opvarmet planet. Og da klimaændringer er en risiko for personer i vores logistikkæde, er det også en risiko for vores virksomhed.

 • Hvad betyder klimaretfærdighed helt præcist?

  For os er spørgsmålet om klimaforandring ikke bare et miljøspørgsmål. Det er en alvorlig trussel for de fattigste og mest sårbare mennesker på kloden. Dette problem er overvejende skabt af rige, udviklede lande på den nordlige halvkugle, mens de mindre udviklede lande på den sydlige halvkugle er i større risiko og har færre ressourcer til at tilpasse sig en hurtig opvarmning af verden. Det er et spørgsmål om menneskerettigheder og social retfærdighed.

 • Hvad har I gjort tidligere i forhold til klimaforandringerne?

  Vi har været i gang i noget tid. Vi kørte vores første globale opvarmningskampagne i 2007 i samarbejde med Dave Matthews Band. Vi har i mange år fokuseret på at nedbringe vores virksomheds miljømæssige påvirkning. Vi investerede tidligt og gør det ofte i energibesparelser på alle vores produktionsanlæg for at øge energibesparelserne og mindske vores spild. Vi har for nyligt indviet et bioanlæg på vores isfabrik i Holland, der omdanner affald fra produktionsprocessen til en sej, ren energi. Her er en fuld liste over, hvad vi har gjort:

  • 2002 - Begyndte kvælstofudligninger med NativeEnergy på vores produktionsanlæg i Vermont
  • 2004 - Livscyklusanalyse gennemført for vores europæiske produktion
  • 2007 - EU begyndte kvælstofudligning/-insetting
  • 2007 - One Sweet Whirled-kampagne
  • 2008 - Kvælstofbeholdning gennemført i USA
  • 2008 - Dannede partnerskab med Greenpeace for at vinde EPA-godkendelse af frysere uden HFC (hydrofluorcaboner)
  • 2014 - Livscyklusanalyse gennemført for USA
  • 2014 - Installerede et bioanlæg på vores hollandske produktionsanlæg
  • 2015 - Livscyklusanalyse skal gennemføres for EU

   

 • Hvad er formålet med jeres aktivismekampagne?

  Vi ved, at frivillig virksomhedshandling ikke skaber de store systemforandringer, der er nødvendige for at holde opvarmningen under 2º C. Vi skal have lederne rundt omkring i verden til at støtte politikker, der udfaser fossile brændstoffer og går forrest for en hurtigt fremgang af vedvarende energi. Kun et bredt, socialt engagement kan skabe det vedvarende pres på verdens ledere, der kan føre til denne kvælstoffrie fremtid. Derfor er vi engageret i at hjælpe med at opbygge den voksende, internationale klimabevægelse. Sammen kan vi vise verdens ledere, at tiden er inde til at handle.

 • Hvordan opbygger I bevægelsen?

  Vi opfordrer vores fans, forbrugerne og borgerne til at blive en del af den globale klimabevægelse. Hvis vi skal undgå katastrofale klimaforandringer, kræver det en bred og alsidig borgerbevægelse, der er villig til at handle for at beskytte vores planet. Vi opfordrer vores fans til at blive en del af Avaaz, der er en af mange grupper, der går imod den globale opvarmning.

  Avaaz vil fortsat engagere vores fans og opfordre dem til at skride til handling på de tidspunkter, hvor det kan have den største virkning. Vi vil gerne give vores fans en nem metode til at handle i forhold til sager, som vi ved, de brænder for.

 • Hvorfor 2015?

  2015 er et stort år. Verdens ledere har sat en deadline for at afslutte en international aftale, der kræver, at alle nationer reducerer drivhusgasudledninger for at holde opvarmningen under 2º C. For at sige det rent ud vil 2015 enten føre verden i retning af et langsigtet stabilt klima, eller mod en fremtid med løbske klimaændringer. Vi synes, det første lyder bedst.

 • Har virksomheden en stor samlet CO2-belastning?

  Ja, det har vi. Vores samlede CO2-belastning per pint er omkring 1 kg eller ca. 136.000 meterton dirvhusgas om året. Se vores livscyklusanalyse her.

 • Har I et mål om at reducere jeres drivhusgasfodspor (GHG)?

  Ja, Ben & Jerry's er engageret i at reducere det samlede GHG-fodspor. Vi mener, at virksomheder skal sætte ambitiøse mål, der er forankret i videnskaben. Ben & Jerry's er engageret i at fjerne sammenhængen mellem vores virksomheds vækst og vores GHG-udledninger. Vi har forpligtet os til en 80 % reduktion af vores samlede udledninger inden 2050 trods en ambitiøs plan om vækst i vores virksomhed. Mellem nu og 2020 er vi forpligtet til at reducere udledningerne intensivt per produktionsenhed med 15%.

 • Hvordan har I i sinde at opnå jeres mål for reduktion af drivhusgasser (GHG)?

  Mere end halvdelen af vores virksomheds kvælstofudledning kommer fra produktionen af vores ingredienser, især mælken. Vores gårdudledninger er 42 % af virksomhedens overordnede livscyklusudledninger, så for at gøre reelle fremskridt i forhold til at reducere fodsporet, skal vi samarbejde med vores familiemejerister for at forbedre håndteringen af gødning, reducere tarmemissioner fra kvægbesætningen og bevæge os mod bedre dyrkningsmetoder, der fremmer jordens sundhed og isolerer kvælstof. Derudover vil vi fortsætte med at være effektive på vores produktionsanlæg, i vores logistiknetværk og i vores frostlogistikkæde.

 • Er det ikke meget GHG-intensivt at sende is fra Vermont til lande som Australien og Brasilien?

  Udadgående transport tegner sig for ca. 15 % af virksomhedens fodspor, så logistisk set er det en betragtelig del af vores fodspor. Is, der sendes internationalt, transporteres imidlertid med skib, og det er den mest energieffektive metode til at flytte varer. Transportrådet, World Shipping Council, siger, at et ton varer kan sendes fra havnen i Melbourne, Australien, til havnen i Long Beach, Californien, en afstand på 12.770 kilometer (7.935 mil), mens der dannes mindre CO2-udledning end det, der skabes, når man transporterer den samme last i USA med lastbil fra Dallas til Long Beach, hvilket er en afstand på 2.307 kilometer (1.442 mil). Du kan se ind i den fremtid her.

  For at vi kan foretage meningsfulde reduktioner i de ca. 15 % af vores samlede CO2-belastning, der henviser til vores udadgående transport, skal vi være mere effektive i forhold til flåden af frostbiler, der transporterer vores produkter i landet.

 • Hvad med alle køerne?

  Ja, vi er en mejerivarevirksomhed, og vi er stolte af vores forhold til de landmænd, der leverer al vores mælk og fløde. Imidlertid er landbruget ansvarlig for 15-20 % af de globale drivhusgasudledninger, og vi har et stort arbejde foran os i forhold til at reducere gårdenes udledninger. Derfor har vi gennemgået vores Caring Dairy-program for at udforske mulighederne, som eksempelvis udvikling af en drivhusgasmodel for vores gårde, der gør det muligt for os at måle reelle reduktioner i vores gårdes fodspor. Vi er også begyndt at investere i vigtige teknologier som eksempelvis gødningsseparatorer og bioforbrændingsanlæg på vores mejerivarefarme i vores logistikkæde for at reducere vores GHG-fodspor og samtidig gavne landmændene.

 • I siger, I har blikket rettet mod fremtiden, men jeres emballage er ikke genanvendelig. Hvordan kan det være?

  Vi er store fans af vores planet, og vi overvåger altid den indvirkning, vi har på miljøet. Når det kommer til emballage, er al kartonet i vores emballage fremstillet af karton, der er certificeret af Forest Stewardship Council. Grundet hygiejnespørgsmål skal vi belægge vores FSC-karton, og derfor er emballagen i øjeblikket ikke genanvendelig i vid udstrækning. Dette er noget, vi arbejder på at forbedre, og vi håber, at vi kan se fremskridt i denne sag til næste år.

 • Hvilke offentlige politikker støtter i?

  For at holde den globale gennemsnitstemperatur under 2º C, støtter Ben & Jerry's følgende politikker.

  • Sørg for at 2/3 af alle de aktuelle, kommercielt levedygtige fossile brandstofreserver bliver i jorden
  • Fuldstændig udfasning alle fossile brændstofemissioner hurtigst muligt, men ikke senere end 2050
  • Undlade at investere i fossil brændstofinfrastruktur
  • Engagere alle lande i udfasning af fossile brændstofemissioner via handlinger der varierer ud fra landets almindelige, men differentierede ansvar og respektive evner
  • Omlægning af den globale økonomi til 100 % vedvarende energi, mens vi sikrer bæredygtig adgang til energi for alle inden 2050
  • Sætte en vidensbaseret pris på kvælstofforurening, der begrænser opvarmning til 2º C.
  • Oprette en global struktur, hvori i-landenes økonomier kan hjælpe med at skifte til lav-udlednings- og klimafleksibel, bæredygtig udvikling i udviklingslandene og på den sydlige halvkugle

   

Back To Top