Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Global opvarmning. Klimaforandring. Klimaretfærdighed.
Hvad betyder det alt sammen?

Vi lever i en verden, hvor effekterne af klimaforandringerne i stigende omfang er virkelige; fra den smeltende indlandsis til rasende skovbrande kan man ikke længere benægte, at den menneskeskabte kvælstofforurening påvirker vores skrøbelige planet. De videnskabelige beviser er klare; den globale opvarmning findes, og den påvirker allerede folk rundt omkring i verden. Spørgsmålet er, hvad vi vil gøre ved det?

Læs mere

Effekten på vores planet og dens beboere:

Hvert eneste år ser vi forandrede mønstre for nedbør, herunder mere intense regnbyger rundt omkring i verden, dramatiske forandringer på Nordpolen, ændringer i landbrugets vækstsæsoner og stigende vandstande og forsuring af havene. Visse af disse ændringer i vores klima vil have dramatiske, økologiske og sociale konsekvenser. Den grusomme ironi ved klimaforandringerne er, at befolkningen i udviklingslandene der har mindst råd til at tilpasse sig klimaforandringerne, er dem , som kommer til at betale den dyreste pris for 200 års industrialisering og forurening fra den udviklede verden. Det er virkelig et problem i klimaretfærdigheden.

 

Løsninger:

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi påbegynder en drastisk ændring af de globale drivhusgasudledninger - og at vi gør det på en måde, så vi på retfærdig vis deler byrder og risici ved klimaforandringerne blandt alle verdens lande. I sidste ende skal vi bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og udvikling fra naturlig ressourceudvinding og udtømning.

Der er ingen hurtige løsninger på klimaforandringer, men vi ved, hvad vi må gøre. Vi skal:

  • Undgå fossile brændstoffer
  • Øge vedvarende energikilder
  • Sætte en pris på kvælstofforurening
  • Samarbejde med udviklingslandene omkring investering i vedvarende energi

Hvad betyder det for Ben & Jerry's?

Ben & jerry's har i mange år kæmpet for klimaretfærdighed og for at finde måder til at reducere den miljømæssige påvirkning, vores forretning har. I 2002 lancerede vi et kvælstofudligningsprogram for vores Vermont-produktionsfaciliteter. I 2007 kørte vi vores første globale opvarmningskampagne i samarbejde med Dave Matthews Band. Vi investerede tidligt og gør det ofte i energibesparelser på alle vores produktionsanlæg, i logistikkæden, og i vores Scoop Shops for at øge energibesparelserne og mindske vores kulstoffodspor.

Læs mere 

Næsten alle virksomheder har udslip af drivhusgasser i forbindelse med deres drift, og det inkluderer Ben & Jerry's. Vi er afhængige af landbruget til vores hovedingredienser, især mælkeprodukter, for at fremstille vores produkter, lastbiler til transport af vores færdige produkter og frysere til at holde vores is kolde. Vi kender vores samlede CO2 belastning, og vi arbejder over alt i organisationen på at nedbringe den. Vi arbejder sammen med bønderne om at reducere udslip af methangasser fra gårdene, vi skiftede til renene, grønnere frysere i USA, og vi byggede vores Chunkinator på vores hollandske fabrik, der hjælper med at strømforsyne fabrikken vha biprodukter fra isfremstillingen. Vi ved også, at det vi har gjort, ikke er nok, og at vi må gøre mere. Vi gør fremskridt inden for dette hvert år og rapporterer om det i vores sociale og miljømæssige bedømmelse(SEAR). Læs mere om de skridt vi tager, for at reducere vores samlede CO2-belastning og om vores plan om at opnå en 100 % ren energi på alle vores anlæg i USA inden 2020.

 
 
Ofte stillede spørgsmål:
Back To Top