Vores klimapåvirkning

Det er ingen hemmelighed, at klimaforandringerne er her, og at de ændrer vores planet. Gletsjere smelter, havene stiger, og planter og dyrs udbredelsesområder ændrer sig. Og mens en håndfuld milliardærer måske køber ejendomme i det ydre rum, foretrækker vi at holde fødderne solidt plantet på denne Jord, som vi elsker. Det betyder, at vi skal handle med det samme for at beskytte vores planet.

 • Det er allerede for sent at bevare—eller genvinde—det klima, vi plejede at nyde godt af. Men vi er ikke typen, der sidder og venter på, at vores dejlige planet skulle få et sammenbrud. Vi ved, at vi er nødt til at handle hurtigt for at undgå de mest ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer.

  Af den grund—og en million andre—har vi arbejdet hårdt på at gøre noget ved vores klimapåvirkning. Her er, hvad vi har gjort indtil videre, og vores næste tiltag for at formindske denne påvirkning.

image-from-the-document-manager
 • At gøre noget starter med at vide noget. Og selvom vi har arbejdet aktivt på at reducere Ben & Jerry's samlede miljøpåvirkning i årtier, har vi nu data til at måle udledningen af drivhusgasser og estimere vores CO2-fodaftryk hvert år, herunder hvad der bidrager mest til det.

  Her er, hvad vi ved:

  • Mejeriingredienser står for omkring 53 % af vores CO2-fodaftryk, mens vores andre ingredienser (nødder, dejstykker, hvirvler og andre toppings) tilføjer yderligere 21 %.
  • Fremstillingen tegner sig kun for 1 % af den samlede udledning af drivhusgasser, men transporten af isen fra fabrikken til butikkerne og Scoop Shops tegner sig for yderligere 7 %.
  • En enkelt halvlitersbøtte med Ben & Jerry's producerer omkring 1,5 kilo kuldioxidækvivalent, eller CO2e (også kendt som vores "emissionsintensitet").

  Ved at spore disse tal hvert år får vi at vide, hvor vi har de største muligheder for at reducere vores fodaftryk, og hvordan det går med at nå vores mål om at reducere udledningen.

image-from-the-document-manager-2

Beskrivelse af infografik: En illustration af en Ben & Jerry's-is bruges som et cirkeldiagram til at vise Ben & Jerry's CO2-fodaftryk. Diagrammet hedder "Vores CO2-fodaftryk." I diagrammet er 53 % mærket "Mejeri." 21 % er mærket "Andre ingredienser." 7 % er mærket "Udgående transport." 5 % er mærket "Detailhandel." 5 % er mærket "Franchise." 4 % er mærket "Produktemballage." 2 % er mærket "Indgående transport." 1 % er mærket "Produktion." 1 % er mærket "Forbruger." Og 1 % er mærket "Udtjent." Grafikken vises på en korktavlebaggrund.

 • Det er fantastisk at have mål. Det er endnu bedre, når disse mål er baseret på videnskab.

  Det er derfor, vi ser på Science Based Targets initiative (SBTi), som fremmer ambitiøs klimaindsats ved at gøre det muligt for virksomheder at sætte videnskabeligt baserede mål for emissionsreduktion. Science Based Targets er præcise og målbare mål, der er designet til at reducere CO2-udledningen med en bestemt mængde. Det betyder, at vi bliver holdt ansvarlige for at nå de faktiske tal—ikke bare for at plante et par træer eller købe CO2-kompensation for at have bedre samvittighed i forhold til den mængde energi, vi bruger.

  Hvilket måske får dig til at undre dig: Hvorfor taler vi ikke om CO2-kompensation eller netto-nul-mål? Det korte svar: Disse bestræbelser er for uklare og ufokuserede—og af tvivlsom effektivitet. Vi forstår, at virksomheder ikke kan være CO2-neutrale, før hele økonomien er CO2-neutral. Påstande om netto-nul bruges alt for ofte til at få virksomheder til at se ud, som om de gør en meningsfuld klimaindsats uden virkelig at tage fat på systemiske problemer. Af den grund har vi valgt at holde os til videnskaben og til vores SBTi'er.

  Her er, hvordan Ben & Jerry's SBTi'er ser ud:
   

  • Virksomhedsejede anlæg vil bruge 100 % vedvarende energi inden 2025.
  • Vi reducerer vores emissionsintensitet med 40 % inden 2025 (fra vores basislinje i 2015).
  • Vi reducerer vores emissionsintensitet med 80 % inden 2050.

image-from-the-document-manager-3
 • Det er nogle ret store mål. Så vi besluttede at fokusere på at forbedre tre hovedkategorier:

  Indkøb og ingredienser:

  Mejeriproduktionen tegner sig for over 50 % af Ben & Jerry's samlede udledning, så det er her, vi har størst mulighed for at reducere vores CO2-fodaftryk. Vi udforsker og implementerer løsninger inden for nogle få hovedområder:

  • Enteriske metanemissioner: Ved at ændre, hvad vi fodrer vores køer med, håber vi på at reducere deres gasser (høfligt kaldet "enteriske metanemissioner"). Hvis man fokuserer på at forbedre fodermængden og -kvaliteten, vil det give fordele i forbindelse med kulstof, vand, jordens sundhed og biodiversitet, i tillæg til dyresundhed og økonomiske fordele. Vi arbejder også på at fremskynde afprøvning og indførelse af løsninger med enteriske fodertilsætningsstoffer.
  • Håndtering af gødning: Gødningsanlæg på gårde opsamler metan fra gødning og bruger det til at generere vedvarende energi. Vi arbejder også sammen med forskere om metoder til anvendelse af gødning på jorden. Tilsammen er disse tiltag med til at reducere udledningen af drivhusgasser og forbedre jordens sundhed og vandkvaliteten.
  • Regenerativt foder og afgrøder: Vi samarbejder med landmænd om at implementere bedste praksis inden for regenerativt landbrug for at bevare og forbedre jordens sundhed, reducere syntetiske input og øge landbrugets biodiversitet. Vi vil også fokusere på hjemmedyrket foder, cirkulært og skovrydningsfrit foder og mere græs i den kost, som vores køer spiser.
  • Emballage: Vi elsker isvafler, fordi de er plastfri, holder dryppene tilbage, og man kan spise hele vaflen! Men den halvlitersbøtte i fryseren skal jo pakkes ind i noget, så vi har fokuseret på at skabe en mere bæredygtig emballageproces ved at reducere  mængden af oliebaseret engangsplastemballage, der bruges i hele forsyningskæden og i vores Scoop Shops.

   

  Innovation i porteføljen:

  Da mejeriprodukter udgør så stor en del af vores CO2-fodaftryk, er en af de nemmeste og mest effektive måder at reducere det på, at sælge færre mejeriprodukter. Vildt, ikke sandt? Men følg lige med. Her er, hvad vi prøver i stedet:

  • At øge innovationen og salget af kulstoffattige produkter som f.eks. is og cookiedej uden mælkeprodukter. (Er der nogen, der vil prøve nye smagsvarianter uden mælkeprodukter?)
  • Vi leder efter muligheder for at bruge flere ingredienser med lavere kulstofindhold, såsom solsikkefrø og mandler, der produceres ved hjælp af regenerative landbrugsmetoder.

   

  Produktionsaktiviteter og Scoop Shops

  Ben & Jerry's produktion og detailhandel bidrager mindre end 6 % til vores grundlæggende fodaftryk, hovedsagligt fordi vi har tacklet dette problem direkte. Og her er der faktisk nogle gode nyheder:

  • Vi har næsten nået vores mål om 100 % vedvarende elektricitet til vores globale produktion, virksomhedsejede Scoop Shops og kontorer.
  • Hvor vi ikke kan købe vedvarende energi, arbejder vi på energieffektivitet, varmegenvinding og elektrificering (så vi kan udnytte sol- og vindenergi).
image-from-the-document-manager-4

Vi tager skridt til at bekæmpe varmen. Slut dig til os.

Hvis den smelter, er den ødelagt. Det gælder ikke kun is, men også vores planet. Vi laver lækre frosne ting, som er baseret på ingredienser, der kommer fra vores jord (hej til jer - køer, nødder, chokoladestykker og hvirvler!), så selvfølgelig er vi engagerede i at bekæmpe klimakrisen. Men vi bor her også. Og derfor opfordrer vi alle vores medborgere på denne jord til at kræve, at vores valgte ledere støtter en hurtig overgang til en økonomi med ren energi. Tiden er ved at løbe ud, men vi har, hvad vi skal bruge for at komme i gang, så gør noget nu!

image-from-the-document-manager-5