Ben & Jerry’s har altid troet på, at is kan ændre verden.  Og selvom det er sandt, at is får folk til at smile og bringer dem sammen, kan vi ikke ignorere den indvirkning, som vores emballage har på miljøet. 

Vi er på en rejse for at reducere vores brug af ikke-komposterbar oliebaseret plast, hvilket betyder et fortsat fokus på og brug af papirbaserede produkter.  Ligesom plast er skove uløseligt forbundet med tre ting, som ligger os meget på hjerte: miljømæssig sundhed, social retfærdighed og klimaforandringer. Vi ser et presserende behov for – og er fuldt engagerede i – at beskytte verdens skove.  Vi er allerede begyndt på denne ansvarlige rejse, da vi har brugt FSC-certificeret fiber i vores halvlitersbøtter siden 2009, men vi ønsker at forbedre os yderligere på dette område.  Vi har indledt et samarbejde med Canopy og deres Pack4Good-initiativ, da de anerkender skovenes kritiske værdi for biodiversitet, klima og traditionelle lokalsamfund. 

Som en del af dette initiativ arbejder vi sammen med Canopy og vores indkøbspartnere om at sikre, at vores indkøb ikke kommer fra træmasse fra gamle og truede skovei gennem hele vores forsyningskæde, og vi støtter udviklingen af innovative forarbejdningsteknikker og fiberkilder, der reducerer miljømæssige og sociale indvirkninger; eksempler omfatter: cirkulære distributionssystemer, lukket kredsløbsteknologi, landbrugsresterii og genbrugsfibre. 

Vi opfordrer også vores forretningspartnere til at skalere disse innovative alternative fibre med lavere miljøpåvirkning til industriel skala i de kommende år.  Vi har forpligtet os til at nå dertil, hvor vi bruger næste generationiii af fibre som vores førstevalg i design og indkøb. 

Som støttepartner for Canopys Pack4Good-initiativ vil vi: 

 • Prioritere innovativt emballagedesign og genbrugssystemer for at reducere det samlede materialebehov 
 • Foretrække papirbaseret emballage med højt genbrugsindhold, især emballage efter forbrug, hvor det opfylder vores tekniske krav til et istilbud af høj kvalitet
 • Arbejde ihærdigt med vores partnere, innovative virksomheder og Canopy om at udvide tilgængeligheden, udviklingen og brugen af næste generation af fiberløsninger med fokus på restprodukter fra landbruget og genanvendt indhold efter forbrug 
 • Kræve, at al papirbaseret emballage, som vi køber med nye træfibre, kommer fra ansvarligt forvaltede skove, med en præference for skove, der er certificeret af Forest Stewardship Council (FSC)-certificeringssystemet 
 • Vurdere vores eksisterende brug af papirbaseret emballage, og selvom vi ikke mener, at vi køber problematisk papir, sikre, at vi har elimineret indkøb af fibre fra gamle og truede skove som f.eks: Canadiske og russiske boreale skove, tempererede kystregnskove, tropiske skove og tørvemoser i Indonesien, Amazonas og Vestafrika inden udgangen af 2023, og arbejde sammen med Canopy og vores leverandører om at støtte samarbejdsbaserede og visionære løsninger, der beskytter disse skove.  
 • Udføre yderligere due diligence, og ophøre med al indkøb fra:
  • Virksomheder, der fælder skove ulovligt
  • Træplantager etableret efter 1994 gennem konvertering eller forenkling af naturlige skove
  • Områder, der fældes i strid med First Nations/stammefolk/indfødte folk og lokalsamfunds rettigheder, herunder retten til at give eller nægte at give deres frie, forudgående og informerede samtykke 
 • Hvis vi opdager, at nogle af vores emballagefibre indkøbes fra gamle og truede skove, vil vi opfordre vores forretningspartnere til at ændre praksisser og/eller revurdere vores forhold til dem

i Gamle og truede skove defineres som intakte skovlandskabsmosaikker, naturligt sjældne skovtyper, skovtyper, der er blevet sjældne på grund af menneskelig aktivitet, og/eller andre skove, der er økologisk kritiske for beskyttelsen af den biologiske diversitet. Miljømæssige komponenter i truede skove er: Intakte skovlandskaber; restskove og restaureringskerner; landskabsforbindelser; sjældne skovtyper; skove med høj artsrigdom; skove med høje koncentrationer af sjældne og truede arter; skove med høj forekomst af endemiske arter; kernelevesteder for fokusarter; skove med sjældne biologiske og evolutionære fænomener. Som udgangspunkt for geografisk lokalisering af gamle og truede skove kan kort over skove med høj bevaringsværdi (HCVF), som defineret af Forest Stewardship Council (FSC), og over intakte skovlandskaber (IFL), bruges og parres med kort over andre vigtige økologiske værdier som habitatområdet for vigtige truede arter og skove, der indeholder høje koncentrationer af terrestrisk kulstof og stort kulstoflager (High Carbon Stocks, HCS). (The Wye River Coalition’s Endangered Forests: High Conservation Value Forests Protection – Guidance for Corporate Commitments. Denne er blevet gennemgået af naturfredningsforeninger, virksomheder og forskere som Dr. Jim Strittholt, præsident og administrerende direktør for Conservation Biology Institute, og er blevet vedtaget af virksomheder i forbindelse med deres retningslinjer for indkøb af skovprodukter). De vigtigste truede skove på verdensplan er de canadiske og russiske boreale skove, de tempererede kystregnskove i British Columbia, Alaska og Chile, samt de tropiske skove og tørvemoserne i Indonesien, Amazonas og Vestafrika. Gamle og truede skove er kortlagt i ForestMapper og yderligere defineret i A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests filtype: PDF (1,3 MB).

ii Restprodukter fra landbrug er rester fra fødevareproduktion eller andre processer, og brug af dem maksimerer fiberens livscyklus. Fibre, der bruges til papirprodukter, omfatter kornstrå som hvedestrå, risstrå, hørfrøstrå, udpressede, knuste sukkerrør og rugfrøgræsstrå. Hvis LCA'en (livscyklusanalysen) viser miljømæssige fordele, og omlægning af skovarealer til formålsafgrøder ikke er et problem, kan kenaf også indgå her. (Restprodukter fra landbrug er ikke fra formålsafgrøder, der erstatter skovbevoksninger eller fødevareafgrøder).

iii Næste generation (Next Gen) af løsninger omfatter papiremballage fremstillet af genbrugte og/eller alternative fibre (f.eks. restprodukter fra landbrug) og tekstiler fremstillet af alternative cellulosebaserede råmaterialer som f.eks. genbrugte bomuldstekstiler. De bruger i gennemsnit 70 % mindre energi og 90 % mindre vand, reducerer udledningen fra skovbrug og markafbrænding og forurener mindre end konventionel træmasse.

*Denne politik er i overensstemmelse med moderselskabet Unilevers politik for mennesker og natur, som er baseret på principperne om ingen skovrydning, ingen udvikling på tørv og ingen udnyttelse af mennesker og lokalsamfund.