De bedste og værste lande for afgifter på CO2-forurening

1. december 2016

 

4301-marshall-islands-sos-779x400.png

Når du spiser en hel bøtte is på en gang, mærker du måske konsekvenserne af at overdrive, og – hvis du gør det ofte nok uden samtidig at dyrke nok motion – vil du med tiden kunne se det på taljemålet også.  Det er elementær årsag og virkning, og du kan lige så godt lade være med at bekæmpe det.

Det er faktisk en god ting, for det fungerer som en naturlig grænse, der afholder os fra at gå amok i alle de gode ting. Men når det kommer til forurening af vores atmosfære, er årsag og virkning ikke helt så tydelig. I modsætning til de meget synlige konsekvenser ved at fylde for mange bøtter is indenbords, har CO2-udledning og anden forurening ikke ved første øjekast en så tydelig årsag og virkning. Det har resulteret i forurenende firmaer, som har alvorlige ædeflip, men som ikke mærker konsekvenserne!

 

Fra kalorier til kulstof

Et bestemt forurenende stof hører vi om igen og igen: kulstof (CO2). CO2-udledninger kommer fra så mange dele af vores samfund, lige fra kulminer til udstødningsrør, men med begrænsede konsekvenser for dem, som tjener på udledningerne, mens de sætter skub i klimaforandringerne. Ved at sætte en pris på CO2-udledninger sender vi klar besked til firmaer med fossile brændstoffer’ og lader dem vide, at vores klima ikke er til for deres penges skyld.

Samtidig kan det genererede  afkast bruges til investeringer i vedvarende energi, samfundsudvikling eller hvad regeringen måtte finde passende. Alle vinder! Vi tror fuldt og fast på CO2-afgifter og har endda indført vores egen forureningsskat for vores firma.

Mens skat på kulstofforurening bare er én afgiftsmodel, findes der mange varianter af CO2-afgifter herunder andre som CO2-loft og -handel (vi vil ikke gå i detaljer her, men se denne fantastiske video for en uddybende forklaring). Sidste år blev forskellige modeller af CO2-afgifter i hele verden vurderet til over 50 milliarder dollars!

 

Gør noget nu!

Sæt din underskrift for ren energi!

 

Tvinger dit land de forurenende firmaer til at betale?

En afslørende rapport fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) indeholder en liste over 41 af verdens største lande med hensyn til CO2-afgifter og holde forurenende firmaer ansvarlige. Som forventet klarer nogle lande sig bedre end andre.

Her er en hurtig opremsning af de lande, der tvinger firmaer til at betale mest:

 

Holland

Klimafanatikere bliver ikke overrasket over at finde Holland øverst på listen over lande med en ambitiøs klimapolitik. Med en pris på €54,63 pr. ton udledt CO2 indtager de globalt en klar førsteplads mht. CO2-afgifter.

 

Skandinavien

Det er heller ikke et chok at se de skandinaviske lande leve op til deres progressive ry og rygte. Blandt dem ligger Danmark øverst med en CO2-afgift på €47,4 pr. ton med Norge tæt derefter på €46,74 og Sverige på en tredjeplads på €30,66 efterfulgt af Finland på €23,74.

 

Schweiz

Schweiz er ikke tilfreds med bare at fremstille fantastisk chokolade, elegante ure og tennisspillere i verdensklasse og har valgt en aggressiv tilgang til forureningsafgifter. På €31,47 pr. ton CO2 ligger det oppe sammen med klodens store drenge.

 

Canada

Selvom Canada ikke klarer sig godt efter europæiske standarder, er deres mikroskopiske pris på €3,38 pr. ton stadig næsten fem gange højere end i USA. Der er dog planer om at ændre alt det med indførslen af landsdækkende CO2-afgifter fra 2018. Åh, Canada!

Lys på bagtroppen

Det kan ikke overraske, at verdens to mest forurenende lande står bagerst i rækken og håber, at ingen opdager det. Vi kan godt se jer derned bagved, USA og Kina! Selvom de udleder 38 % af verdens drivhusgasser, ligger CO2-afgifterne i USA på utroligt lave €0,76 pr. ton, mens Kinas kun ligger på et lidt mindre trist niveau på €1,55. De kan ikke anses for rigtige CO2-afgifter, men mere som skatter, der pålægges alle forbrugere og som vi alle er vant til at betale ved benzinstanderen.

 

Gør noget nu!

Sæt din underskrift for ren energi!

 

Kunne du ikke finde dit land? Se hele rapporten her.

 

Hvis du har det, så brug det!

Over hele verden arbejder vi os hen i mod økonomier, der værdsætter ren, sund luft og vores miljø og tvinger forurenende firmaer til at betale. I de lande, hvor man er foran, er der forskellige tilgange til hvordan afgiftsprovenuet skal bruges. I British Columbia, Canada, hvor man indførte CO2-afgifter i 2008, går pengene til at sætte selskabs- og indkomstskatterne ned. I Europa går  størstedelen af indtægterne  til at støtte ren energi og andre klimavenlige tiltag. I – det altid fremsynede – Californien går pengene til programmer, der skal reducere udledningen af drivhusgasser, med den hage, at en fjerdedel af indtægterne skal være til gavn til udsatte lokalsamfund.

 

Betale for forurening

Uanset hvad vi bruger pengene på, er en ting sikker: Vi kan ikke fortsætte med at fyre med kul med lidt eller ingen tanke på, hvordan det ødelægger alle fordelene ved et sundt miljø. Der er en miljømæssig gæld, der skal betales, og før eller siden må vi alle punge ud!

Afgifter for udledninger er et skridt i den rigtige retning, men på lang sigt stemmer vi for at fjerne dem helt!  Kom med os og lad os afskrive vores afhængighed af fossile brændstoffer og kræve, at vores verdensledere går over til 100 % vedvarende energi inden 2050!